Historik

1947 började Curt Söderberg som lärling i butiken i Hässleholm. Då ägdes butiken av en urmakare som hette Arvid Nilsson. Butiken hette då Arvid Nilsson Ur. 1960 köpte Curt butiken och döpte en kort tid efter det om butiken till Söderbergs Ur & Optik. Då drevs butiken av Curt och hans mamma Agda. 1987 examinerades sonen Benny till urmakare vid Stefanskolan i Borensberg, varvid gesällbrev utdelades. 1991 uppfyllde Benny kraven för mästarbrev och blev urmakarmästare.
Idag möter du Benny, Linda, Joacim och Nancy i butiken.

butik