Försäkring

Gratis försäkring i 1 år.
Försäkringen gäller för skada, stöld och förlust.
Vid köp får du med ett försäkringsbrev med försäkringsvillkor.