Försäkring

Gratis försäkring i 1 år.Försäkringen gäller för skada, stöld och förlust.Vid köp får du med ett försäkringsbrev med försäkringsvillkor.