Välkommen

Vi är Söderbergs ur

Butiken i Hässleholm köpte Curt Söderberg år 1960 och döpte den till Söderbergs Ur & Optik. Då hade han redan jobbat där sedan 1947. Han jobbade fortfarande kvar några timmar om dagen trots att han var 80 år fyllda. Benny Söderberg, son till Curt driver idag företaget vidare.


Egen verkstad

Vi har 1 utbildad urmakare som tar hand om din klocka.
Verkstaden är utrustad och godkänd av flertalet leverantörer där
täthetstestare, ultraljudstvätt mm finns.


Senast inkomna produkter